Zdravie a šport

Podporujeme aktivity zamerané na zdravý životný štýl či ochranu zdravia a prevenciu najmä v spolupráci s organizáciami, ktoré sa téme venujú. Rovnako poskytujeme pomoc združeniam, klubom a iným inštitúciám, ktoré sa venujú skvalitňovaniu prípravy športovej mládeže a pohybovým aktivitám.

Bohužiaľ, momentálne nemáme vyhlásenú žiadnu grantovú výzvu v tejto oblasti podpory.