Kultúra

Tradície, zvyky či kultúrne pamiatky sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti. Kultúra však nie je len otázkou minulosti, preto je jedným z cieľov Nadácie podporovať nielen zachovávanie či obnovu kultúrneho dedičstva, ale aj moderné prvky súčasnej kultúry v rôznych formách realizácie.

Bohužiaľ, momentálne nemáme vyhlásenú žiadnu grantovú výzvu v tejto oblasti podpory.